Viewing:

Romans 13

Select a Chapter

1યુષ્માકમ્ એકૈકજનઃ શાસનપદસ્ય નિઘ્નો ભવતુ યતો યાનિ શાસનપદાનિ સન્તિ તાનિ સર્વ્વાણીશ્વરેણ સ્થાપિતાનિ; ઈશ્વરં વિના પદસ્થાપનં ન ભવતિ|

2ઇતિ હેતોઃ શાસનપદસ્ય યત્ પ્રાતિકૂલ્યં તદ્ ઈશ્વરીયનિરૂપણસ્ય પ્રાતિકૂલ્યમેવ; અપરં યે પ્રાતિકૂલ્યમ્ આચરન્તિ તે સ્વેષાં સમુચિતં દણ્ડં સ્વયમેવ ઘટયન્તે|

3શાસ્તા સદાચારિણાં ભયપ્રદો નહિ દુરાચારિણામેવ ભયપ્રદો ભવતિ; ત્વં કિં તસ્માન્ નિર્ભયો ભવિતુમ્ ઇચ્છસિ? તર્હિ સત્કર્મ્માચર, તસ્માદ્ યશો લપ્સ્યસે,

4યતસ્તવ સદાચરણાય સ ઈશ્વરસ્ય ભૃત્યોઽસ્તિ| કિન્તુ યદિ કુકર્મ્માચરસિ તર્હિ ત્વં શઙ્કસ્વ યતઃ સ નિરર્થકં ખઙ્ગં ન ધારયતિ; કુકર્મ્માચારિણં સમુચિતં દણ્ડયિતુમ્ સ ઈશ્વરસ્ય દણ્ડદભૃત્ય એવ|

5અતએવ કેવલદણ્ડભયાન્નહિ કિન્તુ સદસદ્બોધાદપિ તસ્ય વશ્યેન ભવિતવ્યં|

6એતસ્માદ્ યુષ્માકં રાજકરદાનમપ્યુચિતં યસ્માદ્ યે કરં ગૃહ્લન્તિ ત ઈશ્વરસ્ય કિઙ્કરા ભૂત્વા સતતમ્ એતસ્મિન્ કર્મ્મણિ નિવિષ્ટાસ્તિષ્ઠન્તિ|

7અસ્માત્ કરગ્રાહિણે કરં દત્ત, તથા શુલ્કગ્રાહિણે શુલ્કં દત્ત, અપરં યસ્માદ્ ભેતવ્યં તસ્માદ્ બિભીત, યશ્ચ સમાદરણીયસ્તં સમાદ્રિયધ્વમ્; ઇત્થં યસ્ય યત્ પ્રાપ્યં તત્ તસ્મૈ દત્ત|

8યુષ્માકં પરસ્પરં પ્રેમ વિના ઽન્યત્ કિમપિ દેયમ્ ઋણં ન ભવતુ, યતો યઃ પરસ્મિન્ પ્રેમ કરોતિ તેન વ્યવસ્થા સિધ્યતિ|

9વસ્તુતઃ પરદારાન્ મા ગચ્છ, નરહત્યાં મા કાર્ષીઃ, ચૈર્ય્યં મા કાર્ષીઃ, મિથ્યાસાક્ષ્યં મા દેહિ, લોભં મા કાર્ષીઃ, એતાઃ સર્વ્વા આજ્ઞા એતાભ્યો ભિન્ના યા કાચિદ્ આજ્ઞાસ્તિ સાપિ સ્વસમીપવાસિનિ સ્વવત્ પ્રેમ કુર્વ્વિત્યનેન વચનેન વેદિતા|

10યતઃ પ્રેમ સમીપવાસિનોઽશુભં ન જનયતિ તસ્માત્ પ્રેમ્ના સર્વ્વા વ્યવસ્થા પાલ્યતે|

11પ્રત્યયીભવનકાલેઽસ્માકં પરિત્રાણસ્ય સામીપ્યાદ્ ઇદાનીં તસ્ય સામીપ્યમ્ અવ્યવહિતં; અતઃ સમયં વિવિચ્યાસ્માભિઃ સામ્પ્રતમ્ અવશ્યમેવ નિદ્રાતો જાગર્ત્તવ્યં|

12બહુતરા યામિની ગતા પ્રભાતં સન્નિધિં પ્રાપ્તં તસ્માત્ તામસીયાઃ ક્રિયાઃ પરિત્યજ્યાસ્માભિ ર્વાસરીયા સજ્જા પરિધાતવ્યા|

13અતો હેતો ર્વયં દિવા વિહિતં સદાચરણમ્ આચરિષ્યામઃ| રઙ્ગરસો મત્તત્વં લમ્પટત્વં કામુકત્વં વિવાદ ઈર્ષ્યા ચૈતાનિ પરિત્યક્ષ્યામઃ|

14યૂયં પ્રભુયીશુખ્રીષ્ટરૂપં પરિચ્છદં પરિધદ્ધ્વં સુખાભિલાષપૂરણાય શારીરિકાચરણં માચરત|