Viewing:

Romans 4

Select a Chapter

1અસ્માકં પૂર્વ્વપુરુષ ઇબ્રાહીમ્ કાયિકક્રિયયા કિં લબ્ધવાન્ એતદધિ કિં વદિષ્યામઃ?

2સ યદિ નિજક્રિયાભ્યઃ સપુણ્યો ભવેત્ તર્હિ તસ્યાત્મશ્લાઘાં કર્ત્તું પન્થા ભવેદિતિ સત્યં, કિન્ત્વીશ્વરસ્ય સમીપે નહિ|

3શાસ્ત્રે કિં લિખતિ? ઇબ્રાહીમ્ ઈશ્વરે વિશ્વસનાત્ સ વિશ્વાસસ્તસ્મૈ પુણ્યાર્થં ગણિતો બભૂવ|

4કર્મ્મકારિણો યદ્ વેતનં તદ્ અનુગ્રહસ્ય ફલં નહિ કિન્તુ તેનોપાર્જિતં મન્તવ્યમ્|

5કિન્તુ યઃ પાપિનં સપુણ્યીકરોતિ તસ્મિન્ વિશ્વાસિનઃ કર્મ્મહીનસ્ય જનસ્ય યો વિશ્વાસઃ સ પુણ્યાર્થં ગણ્યો ભવતિ|

6અપરં યં ક્રિયાહીનમ્ ઈશ્વરઃ સપુણ્યીકરોતિ તસ્ય ધન્યવાદં દાયૂદ્ વર્ણયામાસ, યથા,

7સ ધન્યોઽઘાનિ મૃષ્ટાનિ યસ્યાગાંસ્યાવૃતાનિ ચ|

8સ ચ ધન્યઃ પરેશેન પાપં યસ્ય ન ગણ્યતે|

9એષ ધન્યવાદસ્ત્વક્છેદિનમ્ અત્વક્છેદિનં વા કં પ્રતિ ભવતિ? ઇબ્રાહીમો વિશ્વાસઃ પુણ્યાર્થં ગણિત ઇતિ વયં વદામઃ|

10સ વિશ્વાસસ્તસ્ય ત્વક્છેદિત્વાવસ્થાયાં કિમ્ અત્વક્છેદિત્વાવસ્થાયાં કસ્મિન્ સમયે પુણ્યમિવ ગણિતઃ? ત્વક્છેદિત્વાવસ્થાયાં નહિ કિન્ત્વત્વક્છેદિત્વાવસ્થાયાં|

11અપરઞ્ચ સ યત્ સર્વ્વેષામ્ અત્વક્છેદિનાં વિશ્વાસિનામ્ આદિપુરુષો ભવેત્, તે ચ પુણ્યવત્ત્વેન ગણ્યેરન્;

12યે ચ લોકાઃ કેવલં છિન્નત્વચો ન સન્તો ઽસ્મત્પૂર્વ્વપુરુષ ઇબ્રાહીમ્ અછિન્નત્વક્ સન્ યેન વિશ્વાસમાર્ગેણ ગતવાન્ તેનૈવ તસ્ય પાદચિહ્નેન ગચ્છન્તિ તેષાં ત્વક્છેદિનામપ્યાદિપુરુષો ભવેત્ તદર્થમ્ અત્વક્છેદિનો માનવસ્ય વિશ્વાસાત્ પુણ્યમ્ ઉત્પદ્યત ઇતિ પ્રમાણસ્વરૂપં ત્વક્છેદચિહ્નં સ પ્રાપ્નોત્|

13ઇબ્રાહીમ્ જગતોઽધિકારી ભવિષ્યતિ યૈષા પ્રતિજ્ઞા તં તસ્ય વંશઞ્ચ પ્રતિ પૂર્વ્વમ્ અક્રિયત સા વ્યવસ્થામૂલિકા નહિ કિન્તુ વિશ્વાસજન્યપુણ્યમૂલિકા|

14યતો વ્યવસ્થાવલમ્બિનો યદ્યધિકારિણો ભવન્તિ તર્હિ વિશ્વાસો વિફલો જાયતે સા પ્રતિજ્ઞાપિ લુપ્તૈવ|

15અધિકન્તુ વ્યવસ્થા કોપં જનયતિ યતો ઽવિદ્યમાનાયાં વ્યવસ્થાયામ્ આજ્ઞાલઙ્ઘનં ન સમ્ભવતિ|

16અતએવ સા પ્રતિજ્ઞા યદ્ અનુગ્રહસ્ય ફલં ભવેત્ તદર્થં વિશ્વાસમૂલિકા યતસ્તથાત્વે તદ્વંશસમુદાયં પ્રતિ અર્થતો યે વ્યવસ્થયા તદ્વંશસમ્ભવાઃ કેવલં તાન્ પ્રતિ નહિ કિન્તુ ય ઇબ્રાહીમીયવિશ્વાસેન તત્સમ્ભવાસ્તાનપિ પ્રતિ સા પ્રતિજ્ઞા સ્થાસ્નુર્ભવતિ|

17યો નિર્જીવાન્ સજીવાન્ અવિદ્યમાનાનિ વસ્તૂનિ ચ વિદ્યમાનાનિ કરોતિ ઇબ્રાહીમો વિશ્વાસભૂમેસ્તસ્યેશ્વરસ્ય સાક્ષાત્ સોઽસ્માકં સર્વ્વેષામ્ આદિપુરુષ આસ્તે, યથા લિખિતં વિદ્યતે, અહં ત્વાં બહુજાતીનામ્ આદિપુરુષં કૃત્વા નિયુક્તવાન્|

18ત્વદીયસ્તાદૃશો વંશો જનિષ્યતે યદિદં વાક્યં પ્રતિશ્રુતં તદનુસારાદ્ ઇબ્રાહીમ્ બહુદેશીયલોકાનામ્ આદિપુરુષો યદ્ ભવતિ તદર્થં સોઽનપેક્ષિતવ્યમપ્યપેક્ષમાણો વિશ્વાસં કૃતવાન્|

19અપરઞ્ચ ક્ષીણવિશ્વાસો ન ભૂત્વા શતવત્સરવયસ્કત્વાત્ સ્વશરીરસ્ય જરાં સારાનામ્નઃ સ્વભાર્ય્યાયા રજોનિવૃત્તિઞ્ચ તૃણાય ન મેને|

20અપરમ્ અવિશ્વાસાદ્ ઈશ્વરસ્ય પ્રતિજ્ઞાવચને કમપિ સંશયં ન ચકાર;

21કિન્ત્વીશ્વરેણ યત્ પ્રતિશ્રુતં તત્ સાધયિતું શક્યત ઇતિ નિશ્ચિતં વિજ્ઞાય દૃઢવિશ્વાસઃ સન્ ઈશ્વરસ્ય મહિમાનં પ્રકાશયાઞ્ચકાર|

22ઇતિ હેતોસ્તસ્ય સ વિશ્વાસસ્તદીયપુણ્યમિવ ગણયાઞ્ચક્રે|

23પુણ્યમિવાગણ્યત તત્ કેવલસ્ય તસ્ય નિમિત્તં લિખિતં નહિ, અસ્માકં નિમિત્તમપિ,

24યતોઽસ્માકં પાપનાશાર્થં સમર્પિતોઽસ્માકં પુણ્યપ્રાપ્ત્યર્થઞ્ચોત્થાપિતોઽભવત્ યોઽસ્માકં પ્રભુ ર્યીશુસ્તસ્યોત્થાપયિતરીશ્વરે

25યદિ વયં વિશ્વસામસ્તર્હ્યસ્માકમપિ સએવ વિશ્વાસઃ પુણ્યમિવ ગણયિષ્યતે|