Viewing:

เพลงสดุดี Psalms 122

Select a Chapter

ดาว​ิดปี​ติ​ยินดี​เรื่องพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลงใช้​แห่​ขึ้นของดาวิด

1ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “​ให้​เราเข้าไปยังพระนิเวศพระเยโฮวาห์​เถิด​” 2โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย เท​้าของพวกข้าพเจ้าจะยืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเธอ 3เขาสร้างเยรูซาเล็มไว้เป็นนครซึ่งประสานแน่นไว้​ด้วยกัน 4เป็​นที​่​ที่​บรรดาตระกูลต่างๆขึ้นไป คือบรรดาตระกูลของพระเยโฮวาห์ ไปยังหีบพระโอวาทของอิสราเอล ให้​ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเยโฮวาห์ 5พระที่นั่งสำหรับการพิพากษาได้​ตั้งอยู่​ที่นั่น คือพระที่นั่งของพระราชวงศ์​ดาวิด 6จงอธิษฐานขอสันติภาพให้​แก่​เยรูซาเล็มว่า “ขอบรรดาผู้​ที่​รักเธอจงจำเริญ 7ขอสันติภาพจงมี​อยู่​ภายในกำแพงของเธอ และให้ความเจริญอยู่ภายในวังของเธอ” 8เพื่อเห็นแก่​พี่​น้องและมิตรสหาย บัดนี้​ข้าพเจ้าจะพูดว่า “​สันติ​ภาพจงมี​อยู่​ภายในเธอ” 9เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดี​ให้​เธอ